Privacy

Privacy

Tandartsencentrum Landsmeer streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Bij verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgegving op het gebied van privacy in acht.

Categorieën persoonsgegevens 
Door het gebruiken van de website laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken alleen persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons (artikel 6 lid 1 sub b van de AVG). Ook kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f van de AVG).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derde partijen als u daar zelf toestemming voor geeft. Zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is van een wettelijke verplichting.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Wanneer u via onze website naar websites van derden wordt verwezen gelden de voorwaarden uit de privacy verklaring van deze derden.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. U kunt ons vragen om uw gegevens aan u of aan anderen over te dragen, of om de gegevens verwerking te beperken. Dat mag u ook allemaal weer intrekken. U mag bezwaar maken tegen de verweking van uw gegevens.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Zodra er wijzigingen binnen deze privacy- en cookieverklaring optreden zullen wij dit aanpassen op onze website.

Onze contactgegevens
Wanneer er nog vragen zijn over deze privacy- en cookieverklaring kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer 020 485 41 55 of door ons een e-mail te sturen via info@tandartslandsmeer.nl.

Een vraag, afspraak maken of inschrijven als nieuwe patient?

Wij zorgen voor een prettige en vriendelijke sfeer, heldere communicatie en bieden persoonlijke aandacht aan iedere patiënt.

Contact opnemen